تنهایی!!!


”سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “

چـه جمـلـه ای !

پــــُر از کـلیـشه …

پـــُـر از تـهـوع …

جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :

” ســرد اسـت “…

یـخ نمـی کنـی …

حـس نـمی کنـی …

کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه

چـه سرمایـی را گـذرانـدم......!!!

 

 


[ ۱۳٩٢/٩/٢۸ ] [ ۳:۱٠ ‎ب.ظ ] [ ساناز ]

رفت....

رفت؟.. به سلامت...!! من خدا نیستم بگویم صد بار اگر توبه شکستی باز آی


.. آنکه رفت به حرمت هرچه با خود برد دیگر حق بازگشت ندارد..رفتنش مردانه


نبود لا اقل مرد باشد بازنگردد..خط زدن بر من پایان من نیست آغاز بی لیاقتی اوست !!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

[ ۱۳٩٢/٩/۳ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ ساناز ]