اتفاق...

پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟


دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد ..


پســر : چــرا؟ چے شــده؟


دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم


پســر : چـــــــــرا ؟


دختــر: یــہ خـانـوادہ اے مـטּ رو پسنــدیــدטּ واســہ پســرشــون،

 

خـانـوادہ منــم راضیــטּ ..


 الـانــم بـایــد ازت تشڪر ڪنــم بخـاطـر همـہ چیــز و بـایــد

بــرم خــونـہ


 چــوטּ مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــטּ رو ببینــہ…


 پســر : اشڪات رو پــاڪ ڪــטּ…تــا بهتـــر جلــو چشــم

بیـــاے…


 چــوטּ مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــטּ ببینــہ… !!


 امیــــــــدوارم ایــن روز بـــــــرای همـــه اتفـــــــــــاق


بیفتــــــــــه,,,قلب

[ ۱۳٩۳/۳/٢٠ ] [ ٤:٤۳ ‎ب.ظ ] [ ساناز ]

اس ام اس......

عشق، از خودخواهی ها و خود پرستی ها گذشتن است اما، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست.

ماچ

 

گفتم تمام وجودم از آنه تو بود مشکلت چ بود ک با من چنین کردی ؟ ؟
گفت: آنقدر خوبی ک حالم را بهم میزنی ‏!‏


ناراحت

قشنگ ترین لحظه ی دنیا،
اون لحظه ایه که برای اولین بار دستشو میگیری تو دستت!!!!!
هعی...!


قلب


گاهی یجوری میشکننت
که وقتی تیکه هاتو بهم میچسبونی
یه آدم دیگه میشی...

دل شکستهدلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد

که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی دو آدم خیـــره مـــی مـــاند

نگران

[ ۱۳٩۳/۳/۱٢ ] [ ۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ ساناز ]

 

من خیلی “با احساسم”

 

 

ولی یادت نره تنفرم یه حسه … !

 

 

 

 


[ ۱۳٩۳/۳/٧ ] [ ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ] [ ساناز ]