وقتی...

وقتی گریه کردیم گفتند بچه ای

وقتی خندیدیم گفتند دیوونه ای

وقتی جدی بودیم گفتند مغروری

وقتی شوخی کردیم گفتن سنگین باش

وقتی سنگین بودیم گفتن افسرده ای

وقتی حرف زدیم گفتند پرحرفی

وقتی ساکت شدیم گفتند عاشقی

حالا که عاشقیم میگن اشتباهه وگناهه

[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ ] [ ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ] [ ساناز ]