یه شب خدا بهم گفت: خوابیدی ؟گفتم: آره.گفت: عشقت اونور داره

 

بایکی دیگه عشق بازی میکنه!  اونوقت تو خوابی!

 

گفتم چیکار کنم خدا این همون آدمیه که موقع آفریدنش به خودت آفرین

 

گفتی!!!!!!!!!! 

 

 

[ ۱۳٩٢/۳/٢۱ ] [ ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ] [ ساناز ]