بعد از مرگم

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد..

نمی خواهم بدانم کوزه گر با خاک اندامم چه خواهد ساخت..

ولی بسیار مشتاقم

که از خاک گلویم سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یک ریز و پی در پی

دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را اشفته تر سازد

بدین سان بشکند در من

سکوت مرگ بارم را!

[ ۱۳٩۱/٩/۱٧ ] [ ۱:٢٢ ‎ق.ظ ] [ ساناز ]