وقتــــی میبینــــم از حـــرف زدنم با بعضـــی ها میـــرنجـــــی ...
با همــــــه دنیـــــــا قطـــــع رابطــــــه میکنـــــم ...
چـــــون " تــــــو " برای مــــــــن کـــافــــی هستــــــی ...
خیلــــی کـــارهــــا را به خــــاطر تو انجـــــام نمیـــدهــــم ...
چــــون خود را در برابـــرِ دوســت داشتنــــت مســـئــول میدانم ...
پــس نگـو با هــر کـس میخـواهی صحبـت کن ، هـــر کـار میخـــواهـی بکن ...
مــــن دنیــــایی ساختــــم کـــه فقـــط " تـــــو " در آن زندگــــی میکنــــی ...قلبقلبقلب

[ ۱۳٩٢/۸/۳ ] [ ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ ساناز ]