سلام چی شد؟

ارامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت ازارم میدهد.

ﺩﺧـﺘــــــﺮﻡ ﺩﯾﮕـــــــﺮ ... ﮔﺎﻫـــﮯ ﺩﻟــﻢ ﺑـــﮧ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩﮮ ﺗﻤــﺎﻡ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﻣﯿﮕﯿــــــﺮﺩ ﮔﺎﻫــﮯ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾــــــﺰﻡ ﮔﺎﻫــﮯ ﺻـــﺪﺍﮮ ﻗﻬﻘﻬــــﮧ ﺍﻡ ﺗﻤــﺎﻡ ﺷــﻬـﺮﺭﺍ ﭘـــﺮ ﻣﯿﮑﻨـــﺪ ﮔﺎﻫـــﮯ ﺁﺭﺍﻣــــــﻢ ... ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 64 بازدید
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
6 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
7 پست