ﺩﺧـﺘــــــﺮﻡ ﺩﯾﮕـــــــﺮ ...

ﮔﺎﻫـــﮯ ﺩﻟــﻢ ﺑـــﮧ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩﮮ ﺗﻤــﺎﻡ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﻣﯿﮕﯿــــــﺮﺩ
ﮔﺎﻫــﮯ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾــــــﺰﻡ ﮔﺎﻫــﮯ ﺻـــﺪﺍﮮ ﻗﻬﻘﻬــــﮧ ﺍﻡ
ﺗﻤــﺎﻡ ﺷــﻬـﺮﺭﺍ ﭘـــﺮ ﻣﯿﮑﻨـــﺪ
ﮔﺎﻫـــﮯ ﺁﺭﺍﻣــــــﻢ ... ﺣــﺮﻑ
ﻧﻤﯿﺰﻧــــــــﻢ ... ﻭ ﺑﺎﻟﺸــــــــﻢ ﺭﺍ ﺑـــﮧ ﻫﻤــﮧﮮ ﺷﺎﻧــﮧ ﻫﺎﮮ ﺳﺮﺩ ﻭ
ﺑــﮯ ﺍﺣـﺴﺎﺱ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿــــﺢ ﻣﯿـــﺪﻫﻢ
| ﺩﺧـﺘــــــﺮﻡ | ﺩﯾﮕـــــــﺮ
ﮔﺎﻫــﮯ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑـــﮧ ﺧـــﻮﺩﻡ ﻣﯿﭙــــﯿﭽـــﻢ
ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﮕـــــﺬﺍﺭﻡ ﮐﺴــﮯ ﺑﻔﻬﻤــﺪ ﺍﺯ ﭼـــﮧ
ﺑـــﮧ ﺍﻧـﺪﺍﻣﻢ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺗﺎﺑـــﮯ ﻣﯿـﺪﻫﻢ
ﺑﮕـــــــﺬﺍﺭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨـﺪ ﺧــــﻮﺑﻡ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧــﻮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ...
ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍ ﺯﯾــــ ــﺎﺩ ﺑـــﮧ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧـــــﻢ
ﮔﻔﺘـــﮧ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺧـــﻮﺑﻢ ...
| ﺩﺧـﺘــــــﺮﻡ | ﺩﯾﮕـــــــﺮ ...
ﮔﺎﻫـــﮯ ﻟﺠﺒـــــﺎﺯ ﻭ ﺷــــــﺮﻭﺭﻡ
ﮔﺎﻫـــﮯ ﻣﻬـــﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﻟﺴـــــﻮﺯ
ﮔﺎﻫــــﮯ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺣــﺎﻝ ﺧـﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬــــﻤـﻢ ...
ﺍﻣﺎ ...
ﺧـــﻮﺑﻢ ... ﺧــﻮﺏ ﺧــــــــــــــــــﻮﺏ
/ 5 نظر / 64 بازدید
aidin

آدم ها می آیند و این آمدن باید رخ بدهد تا تو بدانی آمدن را همه بلدند این ماندن است که هنر می خواهد ...

فرناز

سلام وبلاگ زیبایی دارین[گل] . . . .خوشحال میشم به وب منم یه سری بزنید[لبخند]

ایدین

خسرو شکیبایی می گفت: بعضی وقت ها یکی یه طوری می سوزونت که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن. زمانه ایست که خیلی چیزها آنطوری که بود یا باید باشد نیست یه چیزایی.... یه حسایی.... یه وقتایی... یه ادمایی... یه لحظه هایی....رو تو زندگیمون گم میکنیم که دیگه هیچ وقت پیداشون نمیکنیم.... هیچ وقت....

mohammadjavad71

روزی میرسدکه یک ملافه ی سفیدپایان میدهدبه تمام اذیت کردن هایم، شیطنت هایم وتمام خنده های بلندم… روزی که همه بادیدن عکسم بغض میکنند ومیگویند :دیوونه دلمون برای تو تنگ شده…