پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

مهربانی تا کی؟؟ بگذار سخت باشم و سرد!!!!!باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه!!!!خورشید که تابید...پنجره ببندمو تاریک!!!!اشک که امد...دستمالی بردارم ... ادامه مطلب
/ 46 نظر / 26 بازدید