سلام چی شد؟

ارامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت ازارم میدهد.

اشک ریختن برای نبودنت...   ســـیگار در تنهایی...   و همه خاطرات تو...   روز به روز ...   مرا آشفته تر میکند...   بی رحم بودی..   لــــعنــــتـــی           ادامه مطلب
/ 51 نظر / 38 بازدید
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
6 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
7 پست