سلام چی شد؟

ارامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت ازارم میدهد.

هرگزحسرتی درهیچ کجای دنیااین چنین یکجا جمع نمیشود:اودوسم ندارد. انتهای دریارابرکه هانمیفهمندپس ببخش اگرگاهی گم میکنم نشانی ات  را. ارزش بودنت راهمیشه ازاندیشه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 25 بازدید
حکایت ما ادمها ...   حکایت کفشاییه که...   اگر جفت نباشند...   هرکدومشون...   هرچقدرشیک باشند...   هرچقدرم نو باشند...   تاهمیشه لنگه به لنگه اند...   کاش...   خداوقتی ادمها رو می افرید...   جفت هرکس ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 25 بازدید
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
6 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
7 پست